Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Pražská plynárenská, a.s.
IČO: 60193492
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 2 013 183,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 435 951,43 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 24.06.2019