Veřejná zakázka: Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1745
Systémové číslo: P19V00000049
Evidenční číslo zadavatele: 712
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-008440
Datum zahájení: 13.03.2019
Nabídku podat do: 08.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
• fyzická dodávka zemního plynu do odběrných místa zadavatelů viz Příloha č. 1 seznam zadavatelů.
• Přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem ve znění pozdějších předpisů a ve smyslech vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ),
• zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb,
• zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Pro období od 1.7.2019 do 31.12.2020, specifikace odběrných míst viz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace (dále jen ZD).
V období od 1.9.2019 budou průběžně připojována další odběrná místa, která jsou blíže specifikována s datem připojení v příloze č. 1.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Děčín
 • IČO: 00261238
 • Poštovní adresa:
  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
 • Název oddělení: OVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy