Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Rekonstrukce stávající nevyhovující trasy pro pěší včetně vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení. Rozšíření metropolitní sítě města Děčín v souběhu s pokládkou kabelů pro veřejné osvětlení. V rámci I. etapy bude realizována oprava opěrné zdi.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)
Kontakt: Jitka Jarošová
e-mail: jitka.jarosova@mmdecin.cz
tel: +420 412593292
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.11.2020 10:00
Datum zahájení: 12.10.2020 16:38
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: