Veřejná zakázka: Výměna a oprava havarijního stavu okenních křídel - Tyršův dům

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno (v archivu)
Uzavřeno.
DBID: 3531
Systémové číslo: P21V00000243
Datum nákupu / nabídek: 30.03.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna a oprava havarijního stavu okenních křídel - Tyršův dům
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Repase okenních křídel 500 x 500 mm 8x, 500 x 1000 mm 4x, výměna poškozeného skla okenního křídla 500 x 1000 mm, výroba a montáž nových okenních křídel 500 x 1000 mm včetně zasklení 4x.
_____________________

S ohledem na povahu, smysl a marginální hodnotu předmětného plnění, zadavatel při výběru dodavatele, považuje využití odpovědného zadávání vyplývajícího z ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) za nevhodné k povaze zakázky a neefektivní, to vše s přihlédnutím k ostatním zásadám uvedeným v § 6 ZZVZ a s přihlédnutím k principům účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 49 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Zámek Děčín, příspěvková organizace
 • IČO: 00078867
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá Jízda 1254/11
  40502 Děčín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-032455

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky