Veřejná zakázka: Roční předplatné Microsoft 365 Business Standard

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 3573
Systémové číslo: P21V00000285
Datum nákupu / nabídek: 24.03.2021 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Roční předplatné Microsoft 365 Business Standard
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění balíčku sady Microsoft 365 Business Standard (10 ks).
______________________________

S ohledem na povahu, smysl a marginální hodnotu předmětného plnění, zadavatel při výběru dodavatele, považuje využití odpovědného zadávání vyplývajícího z ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) za nevhodné k povaze zakázky a neefektivní, to vše s přihlédnutím k ostatním zásadám uvedeným v § 6 ZZVZ a s přihlédnutím k principům účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 34 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Zámek Děčín, příspěvková organizace
 • IČO: 00078867
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá Jízda 1254/11
  40502 Děčín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-032455

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky