Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu ev.č. DC-044P u Promptusu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 861
Systémové číslo VZ: P17V00000012
Evidenční číslo zadavatele: 418
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-017374
Datum zahájení: 15.02.2017
Nabídku podat do: 13.03.2017 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu ev.č. DC-044P u Promptusu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba nového silničního mostu přes Ploučnici v těsném souběhu se stávajícím mostem, který bude po dobu stavby v provozu. Nový most bude založen hlubině na pilotách a jeho spodní stavba bude provedena tak, aby stávající most mohl být dodatečně snesen bez zásahu do nových konstrukcí. Nový most je navržen jako spřažená ocelobetonová konstrukce o jednom prostém poli. Ocelové svařované nosníky proměnné výšky 70 až 130cm v počtu 5ks budou spřažené se železobetonovou monolitickou deskou tloušťky 25cm. Římsy budou železobetonové monolitické kotvené přes celoplošnou izolaci a opatřené záchytným zařízením. Rozšíření stávajícího zemního tělesa bude provedeno pomocí vyztužených zemin se zatravněným lícem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 742 088 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Děčín
 • IČO: 00261238
 • Poštovní adresa:
  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
 • Název oddělení: OVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
Děčín IV 405 38

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky