Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.10.2018 12:50:17
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace - D2

viz příloha


Přílohy
- DI_2.pdf (851.83 KB)