Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.10.2020 10:01:05
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Informace zadavatele

Do zadávací dokumentace do složky s názvem ČÁST B - II.etapa
1. část - byl vložen dodatek Technické zprávy. Tento dodatek není v zazipovaném souboru je vložen samostatně pod ČÁST B - II.etapa 1. část projektová dokumentace.


Přílohy
- D.1.1.1 Technicka_zprava_II.etapa_1.cast- dodatek.pdf (679.12 KB)