Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2020 09:08:04
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě přijatých žádostí a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 04.12.2020 do 10:00 hodin.


Přílohy
- SOD_I_etapa_uprava.docx (64.81 KB)
- SOD_II_etapa_1cast_uprava.docx (63.63 KB)
- SOD_II_etapa_2cast_uprava.docx (61.46 KB)
- vysvetleni_form_20_11_2020.pdf (127.18 KB)