Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nakládání s odpady
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2021 12:35:54
Předmět dodatečná informace č. 1

viz příloha


Přílohy
- D1_odpad.pdf (88.51 KB)
- P_2_nakl_cenik_2021_07_13.xlsx (24.06 KB)