Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování PD – Rozšíření kapacity Aquapark Děčín
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2022 07:33:07
Předmět Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace

Na základě žádosti o vysvětlení ZD Zadavatel provedl revizi a úpravu návrhu smlouvy o dílo v čl. VI, odst.5. viz příloha.


Přílohy
- VYSVETLENI_2.pdf (199.75 KB)
- PR_2_SOD_aquapark_.docx (57.97 KB)