Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2023 15.01.2024 10:00
Vyhotovení LHP pro lesy města Děčína, s platností od 01.01.2025
Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2023 18.12.2023 09:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod ORP Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2023 15.12.2023 10:00
Dodávka kancelářského papíru, hygienických a úklidových prostředků
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2023 08.12.2023 12:00
Dodávka a instalace fotovoltaiky (do 50 kWp)
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 18.10.2023 03.01.2024 10:00
Dodávka a instalace fotovoltaiky (nad 50 kWp)
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 18.10.2023 03.01.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016