Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Osazení posilovacích strojů na p.p.č. 673/1, k.ú. Děčín a p.p.č. 600, k.ú. Podmokly
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2019 26.08.2019 13:00
Zajištění TDS - investiční akce Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2019 22.08.2019 09:00
2/Oprava střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín VI-Letná
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2019 26.08.2019 13:00
2/Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2019 02.09.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016