Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dovybavení tablety do výuky 2
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2022 24.01.2022 18:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016