Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD "Chodník podél silnice I/13 - I.etapa (staničení 0,460 - 0,780)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.08.2019 12.08.2019 13:00
Osazení posilovacích strojů na p.p.č. 673/1, k.ú. Děčín a p.p.č. 600, k.ú. Podmokly
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2019 26.08.2019 13:00
Zajištění TDS - investiční akce Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2019 22.08.2019 09:00
Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č. 695/5 a 663, k.ú. Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.07.2019 14.08.2019 13:00
2/Oprava střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín VI-Letná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2019 26.08.2019 13:00
2/Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2019 02.09.2019 13:00
Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2019 12.08.2019 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín VII, ul. Jiskrova, ul. Mokrá
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2019 29.07.2019 13:00
Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2019 22.07.2019 13:00
Oprava střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín VI-Letná
VZ malého rozsahu Zrušeno 08.07.2019 22.07.2019 13:00
Oprava oplocení části pozemku p.č. 216, k.ú Boletice nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 31.07.2019 13:00
Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 31.07.2019 13:00
2/Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 31.07.2019 13:00
Výměna oken v objektu Spojenců 209, Děčín XXXII- Boletice nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2019 15.07.2019 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XXXIV - Chlum
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2019 15.07.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››