Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka ekoatomobilu CNG
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2018 09.07.2018 13:00
Oprava dešťové kanalizace, Děčín – Maxičky, II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 02.07.2018 13:00
Dodávka multifunkčních zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 02.07.2018 13:00
Oprava střešního pláště objektu ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5 – I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2018 02.07.2018 13:00
2/Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2018 25.06.2018 13:00
2/Stavební úpravy DOZP Boletice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2018 25.06.2018 13:00
Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p.č. 1614, k.ú. H.Oldřichov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2018 25.06.2018 13:00
Místo pro přecházení ulice Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací, vč. veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2018 25.06.2018 13:00
Prodej osobního vozu - Škoda Octavia
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 05.06.2018 21.06.2018 12:00
Kino Sněžník - rekonstrukce elektroinstalace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2018 11.06.2018 13:00
Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí
podlimitní Hodnocení 30.05.2018 18.06.2018 10:00
Prodej hasičského motorového vozidla elektronickou aukcí
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 25.05.2018 20.06.2018 12:00
Oprava opěrné zdi ul. Březová, Děčín III-Staré Město
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.05.2018 11.06.2018 13:00
Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín IX Na Pěšině 330 - I.etapa
VZ malého rozsahu Zrušeno 25.05.2018 11.06.2018 13:00
3/Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2018 18.06.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››