Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Aktualizace územní energetické koncepce – Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 04.01.2021 13:00
Technická pomoc v rámci akce „Obnova historické části Podmokel - etapa C“
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.11.2020
Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2020 18.11.2020 13:00
Úprava plochy nad dopravním hřištěm ul. Kamenická
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2020 11.11.2020 09:00
IDM licence
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 30.10.2020 09:00
Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13
podlimitní Zrušeno 12.10.2020 04.12.2020 10:00
Oprava 2 místností šaten v suterénu objektu ZŠ Bezručova 588/6, Děčín IV.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2020 08.10.2020 14:00
Objekt požární zbrojnice č.p. 415 na st.p.č. 271/2 Děčín III- Staré město - Plynovodní NTL přípojka
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2020 08.10.2020 10:00
Diagnostický průzkum ul. Teplická
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.09.2020 29.09.2020 16:00
2/Květinová výzdoba města
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 12.10.2020 13:00
Stavební úpravy přízemí budovy Vily Terezy, Mírové náměstí 242, Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 11.09.2020 29.09.2020 13:00
Odstranění závad požární ochrany ; hala ulice Práce 1966/17, Děčín V
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2020 16.09.2020 10:00
Rekonstrukce střešního pláště bytových domů Lodní č.p. 1406 a 1407, Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 21.09.2020 13:00
Revitalizace zpevněných ploch u Společenského domu Střelnice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2020 01.10.2020 13:00
Parkovací plochy u hřbitova Děčín-Březiny
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2020 15.09.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››