Profil zadavatele: Statutární město Děčín

  • Název: Statutární město Děčín
  • IČO: 00261238
  • Adresa:
    Mírové nám. 1175/5
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Diagnostický průzkum ul. Teplická
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.09.2020 29.09.2020 16:00
2/Květinová výzdoba města
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2020 12.10.2020 13:00
Stavební úpravy přízemí budovy Vily Terezy, Mírové náměstí 242, Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 11.09.2020 29.09.2020 13:00
Odstranění závad požární ochrany ; hala ulice Práce 1966/17, Děčín V
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2020 16.09.2020 10:00
Rekonstrukce střešního pláště bytových domů Lodní č.p. 1406 a 1407, Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.09.2020 21.09.2020 13:00
Revitalizace zpevněných ploch u Společenského domu Střelnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.09.2020 01.10.2020 13:00
Parkovací plochy u hřbitova Děčín-Březiny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2020 15.09.2020 12:00
do 100 tis
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.08.2020 26.08.2020 12:00
TDS - Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2020 25.08.2020 16:00
Aktualizace projektové dokumentace - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, III. a IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2020
Dodávka IP telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2020 03.09.2020 10:00
Zajištění TDS - investiční akce „Stavební úpravy DOZP Boletice“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.08.2020 31.08.2020 13:00
TDS "MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.07.2020 29.07.2020 15:00
Zpracování PD - Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.07.2020 29.07.2020 14:00
Oprava oplocení městského útulku Děčín- Pod Chlumem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.07.2020 10.08.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››