Profil zadavatele: Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace
  • IČO: 49888544
  • Adresa:
    Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, 40711 Děčín 32
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_134.html
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_134.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení