Profil zadavatele: Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace
  • IČO: 49888544
  • Adresa:
    Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, 40711 Děčín 32
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_134.html
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_134.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy hospodářského pavilonu MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXII
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2017 02.11.2017 10:30
Oprava sociálního zařízení MŠ Děčín XXXII, Májová 372, pracoviště Májová 372
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2016 16.08.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016