Profil zadavatele: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
  • IČO: 72743891
  • Adresa:
    Na Stráni 879/2
    Děčín 6
    40502
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_138.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplnění čerpadel a optimalizace systému vytápění v budově ŠD Klostermannova
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2017 24.07.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016