Profil zadavatele: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
  • IČO: 72743891
  • Adresa:
    Na Stráni 879/2
    405 02 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_138.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: F2020-031392

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka čistících a hygienických prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 09.06.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016