Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Děčín IX., Na Pěšině 330, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Děčín IX., Na Pěšině 330, příspěvková organizace
  • IČO: 72744057
  • Adresa:
    ZŠ a MŠ
    Na Pěšině 330
    405 05 Děčín IX.
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_139.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka schodolezů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2018 26.06.2018 12:00
Rekonstrukce osvětlení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 21.06.2018 12:00
Dodávka šatních skříní
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2018 13.06.2018 12:00
Dodávka ICT pro ZŠ Děčín - Bynov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2013 09.12.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016