Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Děčín IX., Na Pěšině 330, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Děčín IX., Na Pěšině 330, příspěvková organizace
  • IČO: 72744057
  • Adresa:
    ZŠ a MŠ
    Na Pěšině 330
    405 05 Děčín IX.
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_139.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení