Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
  • IČO: 70949565
  • Adresa:
    Teplická 344/38
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_141.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-031622

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Můj první tábor - Herkules
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021
Turistický tábor v Krkonoších
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021
Autobusová doprava
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 17.05.2021 18:00
Strava U Kaple
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 07.06.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3