Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
  • IČO: 70949565
  • Adresa:
    Teplická 344/38
    Děčín 4
    405 02
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_141.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DDM Březiny - výměna PVC
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020 18.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016