Profil zadavatele: ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

  • Název: ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.
  • IČO: 72744367
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_144.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce rozvaděčů v pavilonu ŠD/ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2019 02.08.2019 15:00
Interiérové malby, opravy podkladů, přípravné práce v ZŠ a MŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 26.06.2019 13:00
Vybourání a vyzdění MIV/stavební výplně - ZŠ/I. třída - pavilon ŠD a výměna 4 ks plastových oken
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 24.04.2019 14:00
Venkovní dlažby - povrchy v ZŠ/ školní zahrada
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2019 25.02.2019 12:00
Vybourání a vyzdění MIV/stavební výplně - MŠ/ přízemí, výměna 2 ks plast. oken
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019 22.02.2019 18:00
Vybourání a vyzdění MIV/stavební výplně - ZŠ/přízemí, výměna 2 ks plast. oken -/4dílné soustavy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019 22.02.2019 12:00
2018/2 - Rekonstrukce rozvaděče ve školní jídelně ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2018 26.10.2018 16:00
Vybourání a vyzdění MIV/stavební výplně - ZŠ/I. třída - pavilon ŠD a výměna 4 ks plastových oken
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 05.10.2018 13:00
Vybourání a vyzdění MIV/stavební výplně - MŠ/přízemí, výměna 1 ks plast. okna
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2017 28.02.2018 09:00
2017/3/Výměna oken v tělocvičně ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2017 12.05.2017 14:00
2017/2/Úprava zahrady MŠ – chodníky, pískoviště, dopadové plochy
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2017 05.05.2017 14:00
Výměna oken, meziokenních vložek a dveří v objektu MŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2016 20.05.2016 14:00
Rekonstrukce umývárny a WC v mateřské škole
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2016 15.04.2016 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016