Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace
  • IČO: 72744367
  • Adresa:
    Kosmonautů 177
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_144.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-034593

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení, digitálních kompetencí a pro prevenci digitální propasti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 08.12.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016