Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
  • IČO: 72744529
  • Adresa:
    Březová 369/25
    405 02 Děčín III - Staré Město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_145.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-034928

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení