Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
  • IČO: 72744529
  • Adresa:
    Děčín III, Březová 369/25
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_145.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 18.06.2018 10:00
Výmalba ZŠ a školních kuchyní
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 11.06.2018 10:00
Výměna oken v ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2018 25.05.2018 12:00
Výměna potrubí pro dešťovou vodu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018 04.06.2018 12:00
Nákup 10 ks MiniPC
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 28.08.2017 12:00
Oprava podlahy po havárii vody
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2017 11.08.2017 14:00
Oprava sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2017 09.08.2017 22:00
Oprava schodiště - školní jídelna
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2017 09.08.2017 22:00
Výmalba prostor ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 14.07.2017 19:00
Výměna vstupních dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 11.07.2017 13:00
2016/01/Oprava sociálních zařízení ZŠ Děčín III, Březová
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2016 09.06.2016 13:00
2015/05/Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Děčín III - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015 07.12.2015 10:00
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.07.2015 07.08.2015 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016