Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
  • IČO: 72744529
  • Adresa:
    Děčín III, Březová 369/25
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_145.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení