Profil zadavatele: Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

  • Název: Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace
  • IČO: 47274247
  • Adresa:
    Jungmannova 640/3
    40502 Děčín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_305.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup konvektomatu
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.01.2023
Oprava strojovny vzduchotechniky ve ŠJ Jungmannova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2013 12.06.2013 09:00
Oprava ventilace a osvětlení ve varně školní jídelny Jugmannova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2012 26.11.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016