Profil zadavatele: Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace

  • Název: Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace
  • IČO: 72744138
  • Adresa:
    Sládkova 1300/13
    405 02 Děčín 1
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_330.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033322

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace výtahu bez dopravy osob
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2017 30.11.2017 13:00
Dodávka plynového varného kotle
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2013 08.03.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016