Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, p. o.

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, p. o.
  • IČO: 72743972
  • Adresa:
    Vojanova 178/12, Děčín VIII, 405 02
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_335.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup notebooků pro ZŠ a MŠ Děčín VIII
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 15.06.2022 12:00
Sportovní zájezd pro žáky
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 01.06.2022 11:00
Herní prvek Mašinka na MŠ Jalůvčí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 01.03.2022 12:00
Výstavba sprchové koutu v MŠ Bělá
VZ malého rozsahu Zadáno 31.12.2021 02.01.2022 10:00
Výmalba prostor MŠ Jalůvčí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2021 01.04.2021 08:00
Nákup notebooků pro distanční výuku
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2020 30.09.2020 12:00
Nákup potravin do školní jídelny MŠ a ZŠ Jalůvčí od 01.09.2020 do 31.01.2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.09.2020 01.09.2020 10:00
Nákup potravin do školní jídelny MŠ Bělá od 01.09.2020 do 31.01.2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.09.2020 01.09.2020 10:00
Rámcová smlouva: INO
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2020 01.09.2020 09:00
Oprava propadlé plochy ZŠ Vojanova
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2020 23.07.2020 10:00
Malování ZŠ Vojanova, MŠ Jalůvčí a MŠ Bělá
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2020 16.07.2020 07:00
Oprava střechy MŠ Jalůvčí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 05.06.2020 10:00
Výměna nábytku v kabinetech
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 01.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016