Veřejná zakázka: 2/Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 – zpracování projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1551
Systémové číslo: P18V00000381
Evidenční číslo zadavatele: 673
Datum zahájení: 22.10.2018
Nabídku podat do: 05.11.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 2/Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 – zpracování projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS), včetně zajištění pravomocných příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby.

• Zateplení obvodového pláště, vč. zateplení střešních konstrukcí všech objektů základní školy a to rozděleně na stavební objekty dle jednotlivých pavilonů (9 pavilonů, 1 původní zděná budova).
• Stavebně – technické posouzení budov. Odstranění, případně sanaci poruch, které je nutné provést na obvodovém plášti budov před jejich samotným zateplením.
• Zjištění případné přítomnosti azbestu, vč. návrhu na jeho odstranění.
• Návrh odvlhčení suterénu „staré“ původní zděné budovy školy.
• Opravu zpevněných ploch v areálu základní školy v souladu s vyhl. 398/2009, o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání budov.
• Rekonstrukci stávajícího víceúčelového sportovního hřiště.
Atletický ovál se 3 drahami, rovinka pro sprint se 4 drahami, sektor pro skok daleký, vše tartanový povrch. Uvnitř atletického oválu bude v jedné polovině vybudováno multifunkční sportoviště s oplocením a povrchem z umělého trávníku, pro tyto sporty: malá kopaná, házená, volejbal, basketbal, tenis, nohejbal. Ve druhé polovině hřiště bude travnatá plocha pro volný pohyb, příp. pro další sporty (např. softbal aj.). Dále bude vytvořen sektor pro vrh koulí. Z původních antukových kurtů - kurt na plážový volejbal a workoutové hřiště.
• Opravu oplocení areálu základní školy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Děčín
 • IČO: 00261238
 • Poštovní adresa:
  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
 • Název oddělení: OVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky