Veřejná zakázka: Hřbitov Folknáře - oprava oplocení a opěrné zdi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 8567
Systémové číslo: P24V00000595
Evidenční číslo zadavatele: 3068
Datum zahájení: 26.06.2024
Nabídku podat do: 15.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hřbitov Folknáře - oprava oplocení a opěrné zdi
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava oplocení a opěrné zdi, včetně základu. Kamenné sloupky, krycí desky, kvádrové zdivo se rozebere a očistí pro zpětné použití. Dřevěná plotová pole se demontují, opatří novým nátěrem a zpětně namontují. Provede se nový základ a odvodnění.
Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Vladimír Vidai, IČO: 69288992, Březiny 185, 405 02, Děčín 27, ČKAIT: 0401672, 03/2024.

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 02.07.2024 v 10.00 hod.
Sraz účastníků – Městský hřbitov v Děčíně – Folknářích (p.p.č. 2806 k.ú. Děčín) u hlavního vchodu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Děčín
 • IČO: 00261238
 • Poštovní adresa:
  Mírové nám. 1175/5
  40502 Děčín
 • Název oddělení: OVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy