Veřejná zakázka: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 8574
Systémové číslo: P24V00000602
Evidenční číslo zadavatele: 3069
Datum zahájení: 26.06.2024
Nabídku podat do: 15.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci vnitroareálových komunikací ZŠ, tj chodníků pro pěší a příjezdové komunikace u objektu SO 10. Chodníky jsou z betonových dlaždic, asfaltové nebo z betonové zámkové dlažby. Chodník k objektu hřiště je se štěrkovým povrchem. Chodníky jsou lemovány obrubníky, mezi objekty žulovými obrubníky. Na páteřní komunikace k odbočkám objektů je provedeno zastřešení. Veškeré zpevněné plochy dle vyznačení budou vybourány včetně podkladních vrstev a obrubníků. Rekonstrukce zpevněných ploch bude provedena nově se sjednocením typů všech povrchů chodníků – bude použita zámková dlažba přírodní barvy. Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170/2010. Odvodnění bude provedeno naspádováním k odvodňovacímu žlabu, který bude napojen na stávající silniční vpusti. V návaznosti na objekt SDO 10 Stará škola budou provedeny okapové chodníky lemované silničními obrubníky s výplní ploch kačírkem.
Stavba bude prováděna v souladu s příslušnou legislativou dle projektové dokumentace, kterou vypracoval PRO-DESIGN 2013, Petr Andrejkovič, projektová a inženýrská činnost, IČO: 02312280 Jizerská 2922/37, 400 11, Ústí nad Labem.

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 04.07.2024 v 10:00 hod.
Sraz účastníků – ZŠ Míru 152, Děčín XXXII, před hlavním vchodem ZŠ ul. K.H. Borovského.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Děčín
 • IČO: 00261238
 • Poštovní adresa:
  Mírové nám. 1175/5
  40502 Děčín
 • Název oddělení: OVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy