Veřejná zakázka: Zpracování PD - "Parkovací dům p.p.č. 1250/35 k.ú. Děčín"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8579
Systémové číslo: P24V00000607
Evidenční číslo zadavatele: 3070
Datum zahájení: 18.06.2024
Nabídku podat do: 15.07.2024 10:00
Datum zrušení: 17.07.2024

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD - "Parkovací dům p.p.č. 1250/35 k.ú. Děčín"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Parkovací dům p.č. 1250/35, k.ú. Děčín“. Podkladem pro zpracování bude dokumentace pro stavební povolení s názvem Garážový dům, zpracovaná Ing. Milan Šádek.
Bude zpracována dokumentace pro stavební povolení – změna stavby před dokončením. Dále bude vypracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Objednatel požaduje vypracování projektové dokumentace na dvoupodlažní objekt, přičemž druhé podlaží bude nekryté. Do obou podlaží budou navrženy samostatné vjezdy. Je požadováno umístit maximum možných parkovacích stání tak, aby byly splněny normové požadavky a byly zohledněny podmínky dotčených orgánů. Budou řešeny nezbytné únikové a komunikační trasy, bude řešeno napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Důraz je kladen na jednoduchost stavby a údržby, minimalizaci nákladů na vybudování a údržbu a maximalizaci životnosti konstrukce. Objekt bude vybaven nabíjecími stanicemi pro elektromobily.
Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost, vč. zajištění příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby. Zhotovitel zajistí všechny nezbytné průzkumy, rozbory a odborné posudky.

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 27.06.2024 v 13:00 hod.
Sraz účastníků – na p.p.č. 1250/35 k.ú. Děčín , u budovy čp. 657/155 restaurace SEA BLUE.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Děčín
 • IČO: 00261238
 • Poštovní adresa:
  Mírové nám. 1175/5
  40502 Děčín
 • Název oddělení: OVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků