Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zázemí Via Ferraty – Pastýřská stěna, Labské nábřeží, Děčín – Podmokly – zpracování návrhu a projektové dokumentace.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 02.03.2020 13:00
Využití ICT ve vzdělávání – Mohu. Chci? Dokážu!
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2019 18.12.2019 14:00
Nákup 2 ekoautomobilů CNG
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2019 06.01.2020 13:00
2/studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2019 09.01.2020 10:00
Stavební úpravy a výměna podlahové krytiny OMH 3. N.P., budova A1, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2019 27.11.2019 09:00
Dodání a implementace docházkového systému
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2019 18.11.2019 13:00
Údržba ocelové konstrukce a střešní krytiny a oprava sezení tribuny fotbalového stadionu Děčín, Ústecká ul.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.10.2019 18.11.2019 13:00
Oprava mostu ev. č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2019 13.11.2019 13:00
Oprava střechy MŠ Dlouhá ul. 112 Děčín XXXI - Křešice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2019 21.10.2019 13:00
Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení Mateřské školy DC XXXII, K.H.Borovského 336 – zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2019 23.10.2019 10:00
Drenážní zářez pro snížení hladiny spodní vody na části hřbitova Děčín - Folknáře
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2019 07.10.2019 13:00
Veřejné osvětlení, chodník v parku U Plovárny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2019 02.10.2019 13:00
Modernizace výtahu v bytovém domě ul. Kamenická 569/109 a 610/111, Děčín II a modernizace výtahu v bytovém domě ul. Přímá 398, Děčín XXXII
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2019 23.09.2019 13:00
Elektronická spisová služba
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2019 30.09.2019 11:00
Výspravy místních komunikací litým asfaltem
Statutární město Děčín
podlimitní Vyhodnoceno 26.06.2019 22.07.2019 10:00
všechny zakázky