Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Osazení posilovacích strojů na p.p.č. 673/1, k.ú. Děčín a p.p.č. 600, k.ú. Podmokly
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2019 26.08.2019 13:00
Zajištění TDS - investiční akce Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2019 22.08.2019 09:00
Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č. 695/5 a 663, k.ú. Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.07.2019 14.08.2019 13:00
2/Oprava střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín VI-Letná
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2019 26.08.2019 13:00
2/Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2019 02.09.2019 13:00
Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2019 12.08.2019 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín VII, ul. Jiskrova, ul. Mokrá
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2019 29.07.2019 13:00
Oprava oplocení části pozemku p.č. 216, k.ú Boletice nad Labem
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 31.07.2019 13:00
Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 31.07.2019 13:00
2/Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 31.07.2019 13:00
Malování kuchyně a chodeb ZŠ Boletice
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.06.2019 28.06.2019 12:00
Výměna oken v objektu Spojenců 209, Děčín XXXII- Boletice nad Labem
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2019 15.07.2019 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XXXIV - Chlum
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2019 15.07.2019 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XVII-Jalůvčí
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 26.06.2019 30.07.2019 10:00
Výspravy místních komunikací litým asfaltem
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 26.06.2019 22.07.2019 10:00
všechny zakázky