Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Děčín II, Liliová 277/1 - oprava dlažeb a obkladů v I. aII. N.P., oprava venkovních chodníků
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2024 03.06.2024 09:00
Revitalizace objektu Restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín - SO 01 modernizace objektu
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 24.06.2024 12:00
2/ Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény 33 m a 50 m, p.p.č. 2463/16, v Aquaparku Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 30.05.2024 09:00
Výměna veřejného osvětlení - Děčín I, ulice Plavební
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 30.05.2024 09:00
Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu ev. č. DC-100, S0 201.1.1 - Nadchodníková část - Strana chodník - vtoková strana
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 29.05.2024 10:00
Nákup tabletů - prevence digitální propasti 2024
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 31.05.2024 09:00
Rekonstrukce přístupového schodiště na pozemku p.č. 2870, k.ú. Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2024 22.05.2024 10:00
Tyršův most DC-100, revizní lávka pod středním polem
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2024 22.05.2024 10:00
TDS - Oprava MK ul. Purkyňova x U Nemocnice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2024 13.05.2024 16:00
Děčín - Křešice - požární přívěs pro hašení
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.05.2024 27.05.2024 10:00
Nakládání s odpady
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2024 03.06.2024 10:00
Sběrný dvůr
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2024 03.06.2024 10:00
Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky, oprava mostovky a konstrukce, DC-014P
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2024 20.05.2024 10:00
MŠ Krásný Studenec - sociální zařízení pro personál v 1. p.p.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2024 20.05.2024 10:00
Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2024 15.05.2024 10:00
všechny zakázky