Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.14 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy 1.NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 23.10.2019 13:00
Oprava oplocení ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 23.10.2019 13:00
Výměna určených výplní otvorů Městského divadla Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 29.10.2019 13:00
Změna užívání učeben na školní jídelnu ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 23.10.2019 13:00
Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská1911/32, Děčín IV
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2019 21.10.2019 13:00
Oprava střechy MŠ Dlouhá ul. 112 Děčín XXXI - Křešice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2019 21.10.2019 13:00
Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení Mateřské školy DC XXXII, K.H.Borovského 336 – zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2019 23.10.2019 10:00
Dodávky originálních inkoustových a tonerových náplní
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.10.2019 21.10.2019 13:00
Výměna oken v ZŠ
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.09.2019 07.10.2019 10:00
studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2019 29.10.2019 10:00
Drenážní zářez pro snížení hladiny spodní vody na části hřbitova Děčín - Folknáře
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2019 07.10.2019 13:00
Veřejné osvětlení, chodník v parku U Plovárny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2019 02.10.2019 13:00
Dodávka PE pytlů na odpad pro SMS
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.09.2019 07.10.2019 13:00
Dodávka OOPP pro pracovníky Střediska městských služeb Děčín.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2019 30.09.2019 13:00
Dodávka počítačových sestav
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2019 30.09.2019 13:00
všechny zakázky