Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD - "Parkovací dům p.p.č. 1250/35 k.ú. Děčín"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2024 15.07.2024 10:00
Udržovací a povýsadbová péče - VÝSADBY – Weberova 10-14, Weberova 3, Weberova 5, Krásnostudenecká 23, Severní 1494-1497, Severní 1499/10
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2024 26.06.2024 14:00
TDS - Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 01.07.2024 10:00
TDS - Lávka Děčín - Podmokly
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 01.07.2024 10:00
TDS - Rekonstrukce MK na p.p.č. 497 k.ú. Dolní Žleb
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2024 19.06.2024 08:00
Výměna podlahových krytin v objektu ZŠ Školní a MŠ Weberova, Děčín VI
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2024 18.06.2024 11:00
Sečení travního porostu a rákosin - Labské nábř., dětské hřiště ulice Kateřinská, dětské hřiště ulice Sněžnická, dětské hřiště v Dolním Žlebu, dětské hřiště ulice Družstevní
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2024 19.06.2024 11:00
TDS - Oprava MK ul. Štursova
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2024 12.06.2024 17:00
2/ Výměna veřejného osvětlení - Děčín I, ulice Plavební
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2024 25.06.2024 09:00
Pořízení multifunkční pánve 2
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2024 17.06.2024 12:00
Mobilní hlasové a datové služby
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2024 10.06.2024 20:00
Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 15.07.2024 10:00
Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 15.07.2024 10:00
2/Tyršův most DC-100, revizní lávka pod středním polem
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2024 24.06.2024 09:00
Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace a Děčín, Na Výšinách od č.p. 955 ke křižovatce s ul. Teplická rekonstrukce kanalizace
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2024 01.07.2024 10:00
všechny zakázky