Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Workoutové hřiště, Děčín - Želenice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2020 15.06.2020 13:00
Výměna oken ZŠ Školní, Děčín
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2020 11.06.2020 10:00
Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V – odstranění závad požární ochrany
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2020 01.06.2020 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XXXI, ulice Ke Trati
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2020 01.06.2020 13:00
Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, DĚČÍN XXXII
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2020 01.06.2020 13:00
Výmalba prostor ZŠ a MŠ
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2020 03.06.2020 10:00
Oprava chodníku v areálu ZŠ
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2020 03.06.2020 10:00
Oprava sociálního zázemí MŠ Školní, Děčín
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2020 03.06.2020 10:00
Nákup elektromobilu a dobíjecí stanice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2020 11.05.2020 13:00
Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2020 11.05.2020 13:00
Modernizace zdroje vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2020 11.05.2020 13:00
Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 22.04.2020 13.05.2020 10:00
Výměna oken v bytě č. 22, 37, 39, 43, 44, 48 a zateplení východní fasády Tržní 1932/26, Děčín IV
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2020 27.04.2020 13:00
Stavební úpravy DOZP Boletice
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2020 18.06.2020 10:00
Letmé výspravy asfaltových komunikací v Děčíně
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 25.03.2020 27.04.2020 10:00
všechny zakázky