Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup notebooků pro ZŠ a MŠ Děčín VIII
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, p. o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2022 15.06.2022 12:00
2/Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín a jejího okolí - zpracování PD
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2022 06.06.2022 13:00
2/ZŠ Vrchlického – instalace malého nákladního výtahu a související úpravy v kuchyni
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2022 06.06.2022 13:00
Zajištění TDS k realizace stavby s názvem "MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 – stavební úpravy objektu"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2022 30.05.2022 10:00
Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, na st. p. č. 271/2 Děčín III-Staré Město
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2022 30.05.2022 13:00
Výměna prosklené štítové stěny v objektu sportovní haly v ul. Práce 1966/17, Děčín V
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 30.05.2022 13:00
Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 30.05.2022 13:00
MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 – zateplení objektu a oprava zpevněných ploch
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 30.05.2022 13:00
Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2022 13.06.2022 10:00
Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2022 23.05.2022 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XXVII, ul. Českolipská, místní komunikace směr ke hřbitovu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2022 23.05.2022 13:00
Oprava komunikace ul. Větrná, Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2022 23.05.2022 13:00
2/TDS - Rekonstrukce MK ul. Resslova
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 16.05.2022 10:00
Úprava sítě veřejného osvětlení- Děčín VII – Chrochvice, ulice Holubova a U Hřiště
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2022 09.05.2022 13:00
Částečná výměna oken v objektu ZŠ Kosmonautů Děčín - Březiny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2022 16.05.2022 13:00
všechny zakázky