Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 – zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2018 01.10.2018 13:00
Výstavba chodníku mezi ulicemi 2.polské armády a Oblouková.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2018 24.09.2018 13:00
Oprava zálivu MAD, točna ul. Litoměřická
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2018 24.09.2018 13:00
Dodávka užitkového automobilu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2018 24.09.2018 13:00
Oprava opěrné zdi a MK ul. Lužická, Děčín I-Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2018 24.09.2018 13:00
Květinová výzdoba města
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2018 27.09.2018 13:00
Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2018 10.09.2018 13:00
Oprava a zateplení střešního pláště budovy DDM Boletice, Děčín XXXII
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.08.2018 10.09.2018 13:00
Zateplení fasád a oprava římsy objektu MP Děčín, Na Valech 156/6, Děčín IV-Podmokly
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.08.2018 10.09.2018 13:00
Prodej 2018 - kola (ztráty - nálezy)
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 16.08.2018 26.08.2018 17:00
3/Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI-Křešice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2018 27.08.2018 13:00
2/SANACE SUTERÉNU „D" CENTRA
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2018 03.09.2018 13:00
Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 10.07.2018 30.08.2018 10:00
ZOO Děčín seník a rosomák, kamzík, sovy
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 27.06.2018 07.08.2018 10:00
Modernizace varovného a informačního systému
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 27.06.2018 02.08.2018 10:00
všechny zakázky