Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.14 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka OOPP pro pracovníky Střediska městských služeb Děčín.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 30.09.2019 13:00
Dodávka počítačových sestav
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 30.09.2019 13:00
Celkové zajištění svahu Děčín, ul.Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2019 16.09.2019 13:00
Modernizace výtahu v bytovém domě ul. Kamenická 569/109 a 610/111, Děčín II a modernizace výtahu v bytovém domě ul. Přímá 398, Děčín XXXII
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.09.2019 23.09.2019 13:00
Elektronická spisová služba
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.09.2019 30.09.2019 11:00
Rekonstrukce ulice Bezručova - úsek č. X.5
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2019 09.09.2019 13:00
Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 27.08.2019 30.09.2019 10:00
Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č. 695/5 a 663, k.ú. Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.07.2019 14.08.2019 13:00
Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.07.2019 12.08.2019 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XVII-Jalůvčí
Statutární město Děčín
podlimitní Vyhodnoceno 26.06.2019 30.07.2019 10:00
Výspravy místních komunikací litým asfaltem
Statutární město Děčín
podlimitní Vyhodnoceno 26.06.2019 22.07.2019 10:00
Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu Střelnice
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 03.06.2019 03.07.2019 10:00
Prodej osobního vozu - Škoda Superb
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.05.2019 13.06.2019 12:00
Dodávka nového služebního užitkového vozu
Městská knihovna Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2018 22.06.2018 12:00
Výměna oken v objektech ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 p.o.
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2018 19.06.2018 12:00
všechny zakázky