Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění TDI - investiční akce Obnova historické části Podmokel - etapa C
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 03.06.2019 13:00
2/Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo náměstí, DCIV-část zahrady pro MŠ
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 03.06.2019 13:00
Výměna oken ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2019 03.06.2019 10:00
Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M.Tyrše, Vrchlického 630/5
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2019 29.05.2019 13:00
Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 03.06.2019 13:00
Nákup užitkového automobilu – sklopný valník pro SMS
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 10.06.2019 13:00
Dodávka počítačových sestav
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2019 27.05.2019 13:00
Výměna střešní plechové krytiny vedlejší tribun, fotbalový stadion Pelikán, Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2019 22.05.2019 13:00
Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2019 13.05.2019 13:00
Rekonstrukce vsypové loučky na hřbitově Děčín - Folknáře
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2019 29.04.2019 13:00
Oprava chodníku u restaurace-lékař, Březiny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2019 23.04.2019 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín VII, ul. Hviezdoslavova
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2019 23.04.2019 13:00
Modernizace výtahu v bytovém domě ul. Kamenická 569/109 a 610/111, Děčín II a modernizace výtahu v bytovém domě ul. Přímá 398, Děčín XXXII
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2019 15.04.2019 13:00
Oprava střešního pláště objektu ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5 – II. etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 27.03.2019 29.04.2019 10:00
Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 27.03.2019 26.04.2019 10:00
všechny zakázky