Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění TDS k realizaci stavby s názvem "Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2024 29.04.2024 10:00
Propagační předměty s logem medvěd turista
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2024 30.04.2024 10:00
Zázemí pro řidiče MHD Děčín - Chrochvice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 29.04.2024 10:00
Zázemí pro řidiče MHD Děčín - Bynov
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 29.04.2024 10:00
TDS - Oprava MK ul. Škroupova
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 22.04.2024 15:00
Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2024 17.05.2024 10:00
Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2024 14.05.2024 10:00
Částečná rekonstrukce mlatových povrchů a areálu zámku Děčín, část 2/11 a 2/12
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2024 06.05.2024 10:00
Čištění uličních vpustí, žlabů s mříží a přípojných per v Děčíně
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 13.05.2024 10:00
Rámcová smlouva - Výspravy asfaltových komunikací v Děčíně
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 13.05.2024 10:00
Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky, oprava mostovky a konstrukce, DC-014P
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 23.04.2024 10:00
Údržba zeleně - I. etapa
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 13.05.2024 10:00
Údržba komunikací
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 13.05.2024 10:00
Pronájem výpočetní techniky na Volby do Evropského parlamentu a Volby do zastupitelstev krajů v roce 2024
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2024 18.04.2024 09:00
Pořízení počítačových sestav 2024
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2024 22.04.2024 10:00
všechny zakázky