Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy a výměna podlahové krytiny OMH 3. N.P., budova A1, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2019 27.11.2019 09:00
Dodání a implementace docházkového systému
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.11.2019 18.11.2019 13:00
Nákup ICT pro Šablony 2 – Rozvíjíme naši školu
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.11.2019 15.11.2019 12:00
Výroba a instalace vertikálních žaluzií v budově A6, Raisova 1155/3, Děčín 4
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2019 13.11.2019 08:00
Údržba ocelové konstrukce a střešní krytiny a oprava sezení tribuny fotbalového stadionu Děčín, Ústecká ul.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.10.2019 18.11.2019 13:00
Oprava mostu ev. č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2019 13.11.2019 13:00
Stavební úpravy 1.NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.10.2019 04.11.2019 13:00
Výměna určených výplní otvorů Městského divadla Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.10.2019 29.10.2019 13:00
Oprava střechy MŠ Dlouhá ul. 112 Děčín XXXI - Křešice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2019 21.10.2019 13:00
Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení Mateřské školy DC XXXII, K.H.Borovského 336 – zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2019 23.10.2019 10:00
studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2019 29.10.2019 10:00
Drenážní zářez pro snížení hladiny spodní vody na části hřbitova Děčín - Folknáře
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2019 07.10.2019 13:00
Veřejné osvětlení, chodník v parku U Plovárny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2019 02.10.2019 13:00
Modernizace výtahu v bytovém domě ul. Kamenická 569/109 a 610/111, Děčín II a modernizace výtahu v bytovém domě ul. Přímá 398, Děčín XXXII
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2019 23.09.2019 13:00
Elektronická spisová služba
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2019 30.09.2019 11:00
všechny zakázky