Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dopravní automobily pro JSDH
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2023 16.10.2023 10:00
Správa, údržba a opravy světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví statutárního města Děčín pro roky 2023 až 2026
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2023 25.09.2023 13:00
Objekt Přímá 397 a 398 Děčín - Boletice nad Labem, výměna instalací
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 20.09.2023 10:00
Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2023 25.09.2023 10:00
Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – stavební úpravy, zateplení objektu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2023 25.09.2023 10:00
2/Děčín, Tyršův most, ev.č. DC-100, podepření - pravobřežní pilíř
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2023 25.09.2023 10:00
PD - Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín – Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.08.2023 11.09.2023 10:00
Městský útulek Děčín, Staré město – oplocení p.p.č.945/1
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2023 08.09.2023 09:00
Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.08.2023 02.10.2023 10:00
Zajištění vánočních stromů a zdobení vánočních stromů
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 23.08.2023 25.09.2023 10:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II.etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 23.08.2023 25.10.2023 12:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I.etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 23.08.2023 02.11.2023 10:00
Úprava vnějšího schodiště Teplická 587/75, Děčín 4.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.08.2023 01.09.2023 10:00
2/Silniční motorové vozidlo typu nákladní, N1, kombi L2H1
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2023 11.09.2023 10:00
TDS - Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2023 21.08.2023 08:30
všechny zakázky