Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace výtahu v objektu Magistrátu města Děčín, budova A1, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 31.05.2021 13:00
Autobusová doprava
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 17.05.2021 18:00
Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění - zpracování PD
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 17.05.2021 13:00
Realizace akustických úprav SD Střelnice v Děčíně
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 12.05.2021 09:00
Čístící a hygienické prostředky
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.04.2021 12.05.2021 12:00
Kancelářské potřeby a papírenské zboží
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.04.2021 03.05.2021 10:00
MŠ Děčín IX, Rudolfova 76 - stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektroinstalace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.04.2021 24.05.2021 13:00
Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.04.2021 24.05.2021 13:00
Výměna oken a vstupních dveří v objektu Labská č.p. 691, DĚČÍN 1
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2021 10.05.2021 13:00
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín – Boletice nad Labem
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.04.2021 03.05.2021 13:00
Údržba zeleně – U Kaple, Krásný Studenec
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2021 06.04.2021 12:00
Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2021 15.03.2021 13:00
Poskytování hlasových a datových služeb
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 26.02.2021 07.04.2021 10:00
Prodej osobního vozu - Škoda Superb
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.02.2021 08.03.2021 12:00
Zajištění TDS - investiční akce Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.01.2021 22.02.2021 13:00
všechny zakázky