Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
3/Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně-havarijní stav části jižní zdi
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2020 16.03.2020 13:00
Zajištění TDS- investiční akce Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2020 02.03.2020 13:00
Nákup vozidla pro potřeby Střediska městských služeb
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2020 02.03.2020 13:00
Nákup elektromobilu a dobíjecí stanice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2020 02.03.2020 13:00
Dodávka a montáž parkovacích automatů a zajištění služeb dohledového centra
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2020 24.02.2020 13:00
Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení velké zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2020 24.02.2020 13:00
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa a DC007300 Děčín, Za Sadem - rekonstrukce vodovodu
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 06.02.2020 09.03.2020 14:00
Oprava izolace sprch v šatnách Zimního stadionu Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2020 17.02.2020 13:00
2/Nákup 2 ekoautomobilů CNG
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.01.2020 10.02.2020 13:00
Dodávka kancelářských potřeb
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.01.2020 10.02.2020 13:00
3/Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.01.2020 10.02.2020 13:00
Restaurování Glorietu v Růžové zahradě
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 10.01.2020 21.02.2020 12:00
Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 10.01.2020 05.02.2020 15:00
Prodej osobního vozu - Škoda FABIA
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 09.12.2019 02.01.2020 12:00
Zázemí Via Ferraty – Pastýřská stěna, Labské nábřeží, Děčín – Podmokly – zpracování návrhu a projektové dokumentace.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 02.03.2020 13:00
všechny zakázky