Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2023 15.01.2024 10:00
Vyhotovení LHP pro lesy města Děčína, s platností od 01.01.2025
Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2023 18.12.2023 09:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod ORP Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2023 15.12.2023 10:00
Dodávka kancelářského papíru, hygienických a úklidových prostředků
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2023 08.12.2023 12:00
Oprava mostu a MK po povodních, Bělá - Děčín
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 14.11.2023 06.12.2023 10:00
Dodávka a instalace fotovoltaiky (nad 50 kWp)
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 18.10.2023 03.01.2024 10:00
Dodávka a instalace fotovoltaiky (do 50 kWp)
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 18.10.2023 03.01.2024 10:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 06.10.2023 06.11.2023 10:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II.etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 23.08.2023 04.12.2023 12:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I.etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 23.08.2023 02.11.2023 10:00
Úprava vnějšího schodiště Teplická 587/75, Děčín 4.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.08.2023 01.09.2023 10:00
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice - vybavení
Statutární město Děčín
nadlimitní Zadávání 07.02.2023
Nákup potravin do ŠJ ZŠ a MŠ Vojanova Děčín VIII - září 2022 až leden 2023
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2023 17.02.2023 10:00
Dvoufázová výtvarná soutěž o návrh - Pohádková kašna Děčín
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 26.09.2022 30.01.2023 15:00
Pronájem tělocvičny ZŠ Tyrše
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadávání 20.06.2022 19.07.2022 14:00
všechny zakázky