Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění TDS na akci: Výměna VZT jednotek pro bazénovou halu v Aquaparku Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2024 29.07.2024 10:00
TDS - Oprava havárie stávající OZ v ul. Žlebská, Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2024 30.07.2024 10:00
Oprava podlah v bytech chráněného bydlení
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2024 04.08.2024 20:00
Stavební úpravy zděné části stávajícího oplocení - areál ul. Krokova
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 02.08.2024 10:00
Zajištění TDS na akci: Hřbitov Folknáře - oprava oplocení a opěrné zdi
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.07.2024 18.07.2024 10:00
2/Zpracování PD – Rozšíření kapacity tělocvičny ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II – Nové Město
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2024 23.07.2024 10:00
Částečná rekonstrukce mlatových povrchů v areálu zámku Děčín, část 2/11 a 2/12
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 29.07.2024 10:00
Výměna VZT jednotek pro bazénovou halu – Aquapark Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2024 29.07.2024 10:00
2/Rekonstrukce přístupového schodiště na pozemku p.č. 2870, k.ú. Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2024 22.07.2024 10:00
Hřbitov Folknáře - oprava oplocení a opěrné zdi
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2024 15.07.2024 10:00
ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2024 15.07.2024 10:00
Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2024 11.07.2024 09:00
Oprava havárie stávající OZ v ul. Žlebská, Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2024 11.07.2024 09:00
3/ Dodávka a instalace fotovoltaiky (nad 50 kWp)
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2024 05.08.2024 10:00
3/Dodávka a instalace fotovoltaiky (do 50 kWp)
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2024 05.08.2024 10:00
všechny zakázky