Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
2/Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 12.12.2018 23.01.2019 10:00
Nákup kancelářského nábytku pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.12.2018 11.12.2018 09:00
Prodej osobního vozu - Ford Tourneo Connect
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.12.2018 07.01.2019 12:00
Výměna DCI projektoru a 3D systému v kině Sněžník
Městské divadlo Děčín p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2018 10.12.2018 14:00
Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín II, Tylova 814/1
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2018 10.12.2018 13:00
nákup vozidla Škoda Superb
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2018 23.11.2018 00:00
Doplnění akumulačních nádrží- stará úpravna vody- Aquapark Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.11.2018 03.12.2018 13:00
2/Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV - zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.11.2018 03.12.2018 13:00
Modernizace varovného a informačního systému
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 07.11.2018 11.12.2018 10:00
Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2018 19.11.2018 13:00
Pořízení záložního dieselového generátoru
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.10.2018 10.12.2018 13:00
2/Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 – zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2018 05.11.2018 13:00
Pořízení platebního automatu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.10.2018 05.11.2018 13:00
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 09.10.2018 23.11.2018 10:00
Dodávka nového služebního užitkového vozu
Městská knihovna Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2018 22.06.2018 12:00
všechny zakázky