Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2019 18.03.2019 10:00
Stavební úpravy DOZP Boletice
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2019 13.03.2019 10:00
Workoutové hřiště, Děčín - Březiny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.01.2019 04.02.2019 13:00
Vybudování parkoviště P16 – sídliště Březiny na pozemcích p.č. 276/68 a 276/69, k.ú. Březiny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2019 11.02.2019 13:00
2/Výměna oken v objektu Mírové náměstí č.p. 242, Děčín IV
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2019 04.02.2019 13:00
Rekonstrukce objektu v ul. Fügnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2019 04.03.2019 10:00
2/Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 12.12.2018 25.02.2019 10:00
Prodej osobního vozu - Ford Tourneo Connect
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.12.2018 07.01.2019 12:00
Výměna DCI projektoru a 3D systému v kině Sněžník
Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2018 10.12.2018 14:00
Modernizace varovného a informačního systému
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 07.11.2018 11.12.2018 10:00
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 09.10.2018 23.11.2018 10:00
Dodávka nového služebního užitkového vozu
Městská knihovna Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2018 22.06.2018 12:00
Výměna oken v objektech ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 p.o.
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2018 19.06.2018 12:00
6/2018/MALOVÁNÍ
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2018 05.06.2018 10:00
1/2018/ Dodávka vybavení kuchyně školní jídelny
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.05.2018 05.06.2018 09:00
všechny zakázky