Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Letmé výspravy asfaltových komunikací v Děčíně
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 27.04.2020 10:00
Demolice krajní garáže na st.p.č. 1161/17, k.ú. Podmokly
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 20.04.2020 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení ul. V Hliništi, Děčín VI
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2020 30.03.2020 13:00
Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, C1.9 - SO104 Děčín – Březiny, autobusové zálivy, část VO
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 23.03.2020 13:00
Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 23.03.2020 13:00
Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 04.03.2020 15.04.2020 10:00
Dodávka a montáž parkovacích automatů a zajištění služeb dohledového centra
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2020 24.02.2020 13:00
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa a DC007300 Děčín, Za Sadem - rekonstrukce vodovodu
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 06.02.2020 12.03.2020 14:00
Restaurování Glorietu v Růžové zahradě
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 10.01.2020 21.02.2020 12:00
Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 10.01.2020 05.02.2020 15:00
Prodej osobního vozu - Škoda FABIA
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 09.12.2019 02.01.2020 12:00
Zázemí Via Ferraty – Pastýřská stěna, Labské nábřeží, Děčín – Podmokly – zpracování návrhu a projektové dokumentace.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.12.2019 02.03.2020 13:00
2/studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.11.2019 09.01.2020 10:00
Stavební úpravy a výměna podlahové krytiny OMH 3. N.P., budova A1, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2019 27.11.2019 09:00
Elektronická spisová služba
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2019 30.09.2019 11:00
všechny zakázky