Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk Časopisu pro turisty v jazykových mutacích
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2019 11.04.2019 09:00
Děčín, Teplická ul. – sanace skalního objektu č. 11
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2019 01.04.2019 13:00
Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu Střelnice
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2019 15.04.2019 11:00
ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - výměna zdravotních instalací
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2019 15.04.2019 10:00
Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2019 08.04.2019 10:00
Dlažba a obklady do koupelny a WC + instalace sprchového koutu
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.03.2019 27.03.2019 12:00
Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.03.2019 08.04.2019 13:00
Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova na rozhraní p.p.č. 538 a 2991, k.ú. Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2019 18.03.2019 13:00
Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.03.2019 01.04.2019 13:00
Dodávka notebooků
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2019 15.03.2019 12:00
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 27.02.2019 29.03.2019 10:30
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 27.02.2019 03.04.2019 10:00
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III-Staré Město
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2019 18.03.2019 13:00
Zpracování PD – Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX-Bynov
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2019 18.03.2019 13:00
Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2019 25.03.2019 10:00
všechny zakázky