Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI-Letná
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2018 27.08.2018 13:00
3/Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI-Křešice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2018 27.08.2018 13:00
Pronájem techniky na volby
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2018 27.08.2018 13:00
Oprava vozovky a dešťové kanalizace na p.p.č. 332/3 a 847/2, k.ú. Březiny u Děčína
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2018 27.08.2018 13:00
Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV - zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2018 13.08.2018 13:00
EVL Chmelník – obnova vodních tůní
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2018 13.08.2018 13:00
2/SANACE SUTERÉNU „D" CENTRA
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.07.2018 03.09.2018 13:00
Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2018 27.08.2018 10:00
2/Pořízení diskového pole
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2018 30.07.2018 13:00
Mechanizace pro fotbalové stadiony – víceúčelový malotraktor
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.07.2018 06.08.2018 13:00
2/Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17, Děčín na sociální bydlení
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2018 23.07.2018 13:00
Oprava chodníku ul. Dělnická, Děčín VI-Letná
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2018 30.07.2018 13:00
ZOO Děčín seník a rosomák, kamzík, sovy
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 27.06.2018 07.08.2018 10:00
Modernizace varovného a informačního systému
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 27.06.2018 02.08.2018 10:00
Rolba na úpravu ledové plochy pro zimní stadion v Děčíně
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 27.06.2018 23.07.2018 13:00
všechny zakázky