Veřejná zakázka: Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 4134
Systémové číslo: P21V00000846
Evidenční číslo zadavatele: 965
Datum zahájení: 16.09.2021
Nabídku podat do: 29.09.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Kompletní zbourání stávající opěrné zdi a zhotovení nové tížné zdi s kamenným dříkem a betonovým základem.
Bude provedena výměna uličních vpustí na začátku opěrné zdi.
Na zdi je navrženo nové oplocení. Součástí této stavby je pouze příprava pro osazení sloupků oplocení vložením PVC trubek do konstrukce zdi.
Vlastní oplocení není součástí projektové dokumentace a bude koordinováno s vlastníkem pozemku p.č. 806/24.
Konstrukce komunikace bude zhotovena až ke dříku opěrné zdi.
Svah v místě výkopu bude ohumusován a zatravněn.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 962 109 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Děčín
 • IČO: 00261238
 • Poštovní adresa:
  Mírové nám. 1175/5
  40502 Děčín
 • Název oddělení: OVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy