Veřejná zakázka: Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4188
Systémové číslo: P21V00000900
Evidenční číslo zadavatele: 976
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.09.2021
Nabídku podat do: 05.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba nových splaškových stok včetně přípojek z těchto stok nacházející se ve veřejném prostranství, které nahradí nevyhovující způsob likvidace splaškových vod ze stávajících soukromých objektů. Tyto přípojky budou zaústěny do prodloužených nebo nově vybudovaných stok splaškové kanalizace.

Stavba bude probíhat v koordinaci s následujícími stavbami:
1)Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, investor: Ústecký Kraj, zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. a SaM silnice a mosty a.s.
2)Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa – investor: Statutární město Děčín, zhotovitel: Metrostav, a.s.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 664 769 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Děčín
 • IČO: 00261238
 • Poštovní adresa:
  Mírové nám. 1175/5
  40502 Děčín
 • Název oddělení: OVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy