Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X.5
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019
Dodávka OOPP pro pracovníky Střediska městských služeb Děčín.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2019 30.09.2019 13:00
Dodávka počítačových sestav
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2019 30.09.2019 13:00
TDS k akci "Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál společenského domu Střelnice"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2019 06.09.2019 12:00
Celkové zajištění svahu Děčín, ul.Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2019 16.09.2019 13:00
Modernizace výtahu v bytovém domě ul. Kamenická 569/109 a 610/111, Děčín II a modernizace výtahu v bytovém domě ul. Přímá 398, Děčín XXXII
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2019 23.09.2019 13:00
Elektronická spisová služba
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2019 30.09.2019 11:00
Rekonstrukce ulice Bezručova - úsek č. X.5
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.08.2019 09.09.2019 13:00
Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 27.08.2019 30.09.2019 10:00
TDS k akci "Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.08.2019 26.08.2019 11:00
Výmalba pavilonů tělocvičen
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX., Na Pěšině 330, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2019 20.08.2019 12:00
Zpracování PD "Chodník podél silnice I/13 - I.etapa (staničení 0,460 - 0,780)
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.08.2019 12.08.2019 13:00
Osazení posilovacích strojů na p.p.č. 673/1, k.ú. Děčín a p.p.č. 600, k.ú. Podmokly
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 26.08.2019 13:00
Zajištění TDS - investiční akce Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 22.08.2019 09:00
Rekonstrukce rozvaděčů v pavilonu ŠD/ZŠ
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2019 02.08.2019 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››