Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění havarijních stavů v bytových domech
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2019 07.03.2019 13:00
Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2019 08.04.2019 13:00
Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova na rozhraní p.p.č. 538 a 2991, k.ú. Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2019 18.03.2019 13:00
Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2019 01.04.2019 13:00
Oprava podlahové krytiny v Aquahotelu Děčín
Děčínská sportovní
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 18.03.2019 09:00
Dodávka notebooků
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 15.03.2019 12:00
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 27.02.2019 29.03.2019 10:30
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 27.02.2019 03.04.2019 10:00
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III-Staré Město
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 18.03.2019 13:00
Zpracování PD – Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX-Bynov
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2019 18.03.2019 13:00
Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 13.02.2019 25.03.2019 10:00
Stavební úpravy DOZP Boletice
Statutární město Děčín
podlimitní Zrušeno 13.02.2019 27.03.2019 10:00
Příbramská 1911/32 - výměna podhledů a světel a oprava dlažby
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2019 04.02.2019 16:00
Workoutové hřiště, Děčín - Březiny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2019 04.02.2019 13:00
Vybudování parkoviště P16 – sídliště Březiny na pozemcích p.č. 276/68 a 276/69, k.ú. Březiny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 11.02.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››