Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken, meziokenních vložek a dveří v objektu MŠ
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2016 20.05.2016 14:00
Dodávka a montáž oken
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 10.05.2016 12:00
Dodávka šokového zchlazovače a zmrazovače
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016 06.05.2016 09:00
Nákup izotermických kompaktních tabletů a vozíků pro přepravu izotermických tabletů
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 29.04.2016 10:00
Dodávka počítačových sestav
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 13.04.2016 25.04.2016 13:00
Elektrická vyvalovačka těsta
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 22.04.2016 12:00
Rekonstrukce umývárny a WC v mateřské škole
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2016 15.04.2016 15:00
Zprovoznění automatického otevírání vstupních dveří do knihovny
Městská knihovna Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2016 30.04.2016 12:00
Ostraha areálu zoo
Zoologická zahrada Děčín-Pastýřská stěna,p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2016 23.03.2016 10:00
Zpracování projektové dokumentace na zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI-Horní Žleb, Labské nábřeží 1916/2a.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 10.02.2016 22.02.2016 13:00
Údržba veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace
Statutární město Děčín
nadlimitní Zadáno 20.01.2016 14.03.2016 13:00
4/2015/UMÝVÁRNY
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2015 11.12.2015 10:00
2015/05/Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Děčín III - 2
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015 07.12.2015 10:00
Část A - Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín včetně provozu a správy veřejných WC ve statutárním městě Děčín
Statutární město Děčín
nadlimitní Zadáno 25.11.2015 25.01.2016 15:00
Výměna vchodových dveří v objektu SD Střelnice, Labská 691, Děčín.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 14.11.2015 23.11.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016