Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení záložního dieselového generátoru
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2018 10.12.2018 13:00
2/Oprava opěrné zdi a MK ul. Lužická, Děčín I-Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2018 12.11.2018 13:00
2018/2 - Rekonstrukce rozvaděče ve školní jídelně ZŠ
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2018 26.10.2018 16:00
pořízení 1 ks stojanového informačního kiosku
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.10.2018 26.10.2018 08:00
2/Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 – zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2018 05.11.2018 13:00
3/Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín VI
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018 05.11.2018 13:00
Pořízení platebního automatu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018 05.11.2018 13:00
Nákup IT techniky
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 31.10.2018 14:00
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 09.10.2018 23.11.2018 10:00
Odvodnění pavilonů A a B Základní školy Děčín III, Březová 369/25
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 22.10.2018 13:00
3/Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 22.10.2018 13:00
Oprava hlavního přívody vody
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 15.10.2018 10:00
Výměna dožilého plynového kotle Kamenická 569/109, v bytové jednotce č. 2
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.10.2018 08.10.2018 15:00
2/Výstavba nákladního výtahu na potraviny v MŠ Děčín VI, ul. Moskevská
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 22.10.2018 13:00
Dodávka notebooků
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 22.10.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20  ››