Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Akreditované vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb Děčín, p.o.
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2013 03.01.2014 10:00
Zoo v novém!
Zoologická zahrada Děčín-Pastýřská stěna,p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2013 09.12.2013 09:00
Dodávka ICT pro ZŠ Děčín - Bynov
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX., Na Pěšině 330, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2013 09.12.2013 10:00
Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek (LHC) Lesy města Děčína
Lesní úřad Děčín p.o.
podlimitní Hodnocení 22.11.2013 06.12.2013 00:00
Výměna oken
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2013 26.11.2013 10:00
Oprava střechy budovy školní družiny
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2013 22.11.2013 09:00
Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů 3
Lesní úřad Děčín p.o.
podlimitní Vyhodnoceno 20.09.2013 09.10.2013 10:00
Rozšíření sítě veřejného osvětlení – cesta pro pěší, p.p.č. 832/1 k.ú. Boletice nad Labem
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2013 23.09.2013 09:00
Zpracování vstupních analýz pro tvorbu 3. komunitního plánu města Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2013 23.09.2013 09:00
Tisk a kompletace Výroční zprávy Unie českých a slovenských zoo za rok 2012"
Zoologická zahrada Děčín-Pastýřská stěna,p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2013 09.08.2013 15:00
Nákup 1 ks nového osobního automobilu
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2013 27.08.2013 10:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2013 16.09.2013 09:00
Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů
Lesní úřad Děčín p.o.
podlimitní Zadáno 10.07.2013 31.07.2013 10:00
Dodávka svahových tvárnic
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.07.2013 16.07.2013 10:00
Technické zajištění skalního bloku na p.p.č. 804/1 k.ú. Podmokly
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.07.2013 15.07.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016