Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Omezení průsaku srážkových vod do konstrukce klenby schodiště
Zámek Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 04.04.2023 10:00
Oplocení MŠ Kosmonautů 178, Děčín 27, Březiny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2023 23.03.2023 09:00
Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník – nová šatna, Podmokelská 1070/24, Děčín IV
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2023 23.03.2023 09:00
MŠ Školní 1475/17 – dokončení výměny fasádních výplní
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2023 30.03.2023 09:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 - IT
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 19.04.2023 10:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 - Nábytek
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 19.04.2023 10:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 - SP
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 19.04.2023 10:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 - IT
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 19.04.2023 10:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 - Nábytek
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 19.04.2023 10:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 - SP
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 19.04.2023 10:00
Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 - IT
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 19.04.2023 10:00
Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 - Nábytek
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 19.04.2023 10:00
Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 - SP
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 19.04.2023 10:00
ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - výměna fasádních výplní v pavilonu A, B
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2023 23.03.2023 10:00
Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5
Statutární město Děčín
nadlimitní Zadávání 08.03.2023
všechny zakázky