Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Děčín
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 20.10.2021 15.11.2021 10:00
Demolice objektu Levhart - ZOO Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 01.11.2021 15:00
VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOTEBOOKY PRO PROJEKT "SPOLUPRÁCE NENÍ POMOC"
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2021 20.10.2021 15:00
2/MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34, - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I.P.P. a I. N.P., oprava přístupového chodníku
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2021 18.10.2021 13:00
Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I., administrativní budova - zpracování PD
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.10.2021 01.11.2021 13:00
Infrastruktura základních škol - zpracování PD
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2021 18.10.2021 13:00
Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu – zpracování PD
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2021 22.10.2021 09:00
Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2021 29.09.2021 13:00
Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-16L
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2021 04.10.2021 13:00
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 16.09.2021 05.10.2021 10:00
Dva malotraktory s příslušenstvím pro zimní údržbu
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 16.09.2021 18.10.2021 11:00
Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín-Křešice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2021 20.09.2021 13:00
Sklopný valník pro potřeby střediska městských služeb
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 08.09.2021 10.11.2021 11:00
Vozidlo VAN pro potřeby Centra sociálních služeb
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 08.09.2021 10.11.2021 12:00
Dodávka cisternové automobilové stříkačky
Statutární město Děčín
nadlimitní Vyhodnoceno 13.08.2021 20.09.2021 10:00
všechny zakázky