Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
3/Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín VI
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2018 05.11.2018 13:00
Pořízení platebního automatu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2018 05.11.2018 13:00
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 07.11.2018 10:00
Odvodnění pavilonů A a B Základní školy Děčín III, Březová 369/25
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2018 22.10.2018 13:00
3/Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2018 22.10.2018 13:00
2/Výstavba nákladního výtahu na potraviny v MŠ Děčín VI, ul. Moskevská
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2018 22.10.2018 13:00
Dodávka notebooků
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2018 22.10.2018 13:00
Drobné stavební úpravy objektu Průchod č.p. 1411/4, Děčín I-Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2018 15.10.2018 13:00
Oprava MK Křešice k č.p. 158“
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.09.2018 15.10.2018 13:00
Výměna uhelného kotle Benekov C 37 Premium
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.08.2018 29.08.2018 00:00
Prodej 2018 - kola (ztráty - nálezy)
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 16.08.2018 26.08.2018 17:00
Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 10.07.2018 30.08.2018 10:00
Modernizace varovného a informačního systému
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 27.06.2018 02.08.2018 10:00
Dodávka nového služebního užitkového vozu
Městská knihovna Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2018 22.06.2018 12:00
Výměna oken v objektech ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 p.o.
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2018 19.06.2018 12:00
všechny zakázky