Veřejná zakázka: Sběrný dvůr

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3830
Systémové číslo: P21V00000542
Evidenční číslo zadavatele: 951
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-021419
Datum zahájení: 14.06.2021
Nabídku podat do: 22.07.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sběrný dvůr
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, na území statutárního města Děčín (dále jen jako „sběrný dvůr“), který bude v níže vymezené provozní době zajišťovat sběr a výkup dále vymezených odpadů a jejich následné využití nebo odstranění v závislosti na druhu odpadu.
Sběr a výkup bude provozovatel sběrného dvora zajišťovat pro fyzické osoby uvedené v obecně závazné vyhlášce města Děčín č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů (dále jen občan).
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že není vlastníkem ani provozovatelem žádného sběrného dvora a tudíž zřízení a provozování sběrného dvora pro účely této zakázky je věcí účastníka.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 39 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Děčín
 • IČO: 00261238
 • Poštovní adresa:
  Mírové nám. 1175/5
  40502 Děčín
 • Název oddělení: OVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky