Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava fasády objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín IV
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 26.06.2019 13:00
Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu Střelnice
Statutární město Děčín
podlimitní Zadáno 03.06.2019 03.07.2019 10:00
Výměna PVC podlahové krytiny v učebnách
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 20.06.2019 12:00
ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - výměna zdravotních instalací
Statutární město Děčín
podlimitní Zadáno 29.05.2019 01.07.2019 10:00
Vybudování nového světelného signalizačního zařízení (SSZ), ul. Radniční, Děčín I
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 10.06.2019 13:00
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU
Statutární město Děčín
podlimitní Zadáno 29.05.2019 14.06.2019 10:00
Zajištění TDI - investiční akce Obnova historické části Podmokel - etapa C
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 03.06.2019 13:00
Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 15.05.2019 03.06.2019 13:00
TDS k akci "Stavební úpravy interiérů nové obřadní síně pro statutární město Děčín v přízemí budovy Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 5, Děčín IV - Podmokly"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.05.2019 14.05.2019 13:00
Dodávka a montáž klimatizace
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2019 13.05.2019 11:00
Dodávka a montáž rolovacích vrat ZŠ Míru, Děčín XXXII - Boletice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.05.2019 03.05.2019 13:00
ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 25.04.2019 13.05.2019 13:00
2/Stavební úpravy DOZP Boletice
Statutární město Děčín
podlimitní Zrušeno 10.04.2019 15.05.2019 10:00
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Děčína na léta 2021-2027
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 08.04.2019 10:00
Rekonstrukce vsypové loučky na hřbitově Děčín - Folknáře
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 29.04.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016