Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
2/Výměna oken v objektu Mírové náměstí č.p. 242, Děčín IV
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 04.02.2019 13:00
Výměna podlahové krytiny ve třídách
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX., Na Pěšině 330, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2018 20.12.2018 10:00
2/Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí
Statutární město Děčín
podlimitní Zadáno 12.12.2018 25.02.2019 10:00
Dodávka tabulí
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX., Na Pěšině 330, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2018 14.12.2018 10:00
Zajištění TDS na akci Satvební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Objednáno 04.12.2018 04.12.2018 13:00
Nákup školních tabulí
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2018 17.12.2018 16:00
Výměna DCI projektoru a 3D systému v kině Sněžník
Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2018 10.12.2018 14:00
Dodávka ICT pro ZŠ Děčín - Bynov
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX., Na Pěšině 330, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2018 03.12.2018 10:00
2/Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV - zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 03.12.2018 13:00
Výměna interiérových dveří
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2018 30.11.2018 12:00
PD - Oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/, Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018 30.01.2019 13:00
Výměna svítidel
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 15.11.2018 11:00
Modernizace varovného a informačního systému
Statutární město Děčín
nadlimitní Zadáno 07.11.2018 11.12.2018 10:00
Nákup nábytku do ŠD
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2018 15.11.2018 13:00
Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2018 19.11.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016