Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
2018/2 - Rekonstrukce rozvaděče ve školní jídelně ZŠ
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2018 26.10.2018 16:00
pořízení 1 ks stojanového informačního kiosku
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.10.2018 26.10.2018 08:00
2/Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 – zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2018 05.11.2018 13:00
3/Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín VI
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018 05.11.2018 13:00
Nákup IT techniky
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 31.10.2018 14:00
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Zadáno 09.10.2018 23.11.2018 10:00
Odvodnění pavilonů A a B Základní školy Děčín III, Březová 369/25
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 22.10.2018 13:00
3/Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 22.10.2018 13:00
Oprava hlavního přívody vody
Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 15.10.2018 10:00
Výměna dožilého plynového kotle Kamenická 569/109, v bytové jednotce č. 2
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.10.2018 08.10.2018 15:00
2/Výstavba nákladního výtahu na potraviny v MŠ Děčín VI, ul. Moskevská
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 22.10.2018 13:00
Dodávka notebooků
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 22.10.2018 13:00
Oprava MK Křešice k č.p. 158“
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 15.10.2018 13:00
Vybourání a vyzdění MIV/stavební výplně - ZŠ/I. třída - pavilon ŠD a výměna 4 ks plastových oken
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 05.10.2018 13:00
Stavební úpravy za účelem rozšíření bytové jednotky se změnou užívání, bytu č. 13 ul. Lodní 1407/6, Děčín I
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2018 11.09.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016