Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F
Statutární město Děčín
podlimitní Zadáno 27.02.2019 29.03.2019 10:30
Zpracování PD – Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX-Bynov
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 18.03.2019 13:00
Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly
Statutární město Děčín
podlimitní Zadáno 13.02.2019 25.03.2019 10:00
Stavební úpravy DOZP Boletice
Statutární město Děčín
podlimitní Zrušeno 13.02.2019 27.03.2019 10:00
2/Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí
Statutární město Děčín
podlimitní Zadáno 12.12.2018 25.02.2019 10:00
Zajištění TDS na akci Satvební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Objednáno 04.12.2018 04.12.2018 13:00
2/Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV - zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 03.12.2018 13:00
PD - Oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/, Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018 30.01.2019 13:00
2/Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 – zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2018 05.11.2018 13:00
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Zadáno 09.10.2018 23.11.2018 10:00
Dodávka notebooků
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 22.10.2018 13:00
Oprava MK Křešice k č.p. 158“
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 15.10.2018 13:00
Květinová výzdoba města
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 27.09.2018 13:00
Montáž a dodávka nového kotle na dřevo, regulace a akumulačních nádob, demontáž stávajícího kotle
Lesní úřad Děčín p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 04.09.2018 00:00
Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu
Statutární město Děčín
podlimitní Zadáno 10.07.2018 30.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016