Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výmalba pavilonů U1 a U2
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 15.07.2020 12:00
Rekonstrukce elektrorozvodů v učebně PC
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 15.07.2020 12:00
Rámcová smlouva - Kolesníkov
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.07.2020 07.07.2020 10:00
Představení - Cikáni jdou nebe
Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.07.2020 02.07.2020 12:00
TDS - Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijní stav části jižní zdi
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2020 01.07.2020 16:00
Dodavatel úvěru na financování akcí statutárního města Děčín
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.07.2020 20.08.2020 09:00
Tisk Výroční zprávy Unie českých a slovenských zoo za rok 2019
Zoologická zahrada Děčín-Pastýřská stěna, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2020 15.07.2020 10:00
Divadelní představení - Bezruký Frantík
Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.06.2020 25.06.2020 09:00
TDS - Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXII
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.06.2020 22.06.2020 09:00
Nákup mobilních zábran EURO 3 včetně příslušenství
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2020 23.06.2020 00:00
Rámcová dohoda – opravy podlahových krytin a malování.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 29.06.2020 13:00
Zajištění TDS - investiční akce Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 13:00
Posun zastávky "Chodníky a VO podél I/13 - II.etapa"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.06.2020 10.06.2020 00:00
Zpracování PD – Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 29.06.2020 13:00
MŠ Tylova – udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2020 22.06.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016