Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk a kompletace Výroční zprávy UCSZOO 2016
Zoologická zahrada Děčín-Pastýřská stěna, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2017 02.08.2017 15:00
Zpracováni PD - přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2017 31.07.2017 13:00
4/2017/PODLAHY
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2017 17.07.2017 12:00
Obnova historické části Podmokel - etapa C
Statutární město Děčín
podlimitní Zadáno 28.06.2017 09.08.2017 11:00
Stavební úpravy hygienického zařízení v 1.n.p. ZŠ Jalůvčí
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 23.06.2017 10.07.2017 13:00
Stavebně - technický průzkum vodního díla Zámecký rybník - jez
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 10.07.2017 13:00
2/Stavební úpravy objektu Vilsnická 143/65, Děčín VII - projektová dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 17.07.2017 13:00
Průzkum a zaměření zatrubnění části bezejmenného vodního toku v lokalitě Boletice nad Labem
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 13.06.2017 17.07.2017 13:00
Inovace výpočetní techniky pro veřejnost v Městské knihovně Děčín
Městská knihovna Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.06.2017 14.07.2017 12:00
Profesionální bezpečností služba v Městské knihovně Děčín
Městská knihovna Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2017 23.06.2017 12:00
2/Provedení územní studie veřejného prostranství Děčín - Bynov
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 20.06.2017 11:00
Oprava plotu areálu Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306/17
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 19.06.2017 13:00
Projektová dokumentace na opravu lávky ev. Č. DC-020L, Děčín XIV - Horní Žleb
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 22.05.2017 13:00
JŘBU využití opce údržba zeleně
Statutární město Děčín
nadlimitní Zadáno 19.04.2017 20.04.2017 10:00
Zpracování projektové dokumentace – oprava poruch nosných konstrukcí divadla.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2017 02.05.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016