Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Malování schodiště a chodeb ZŠ Boletice
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 19.06.2020 12:00
Tisk Výroční zprávy Unie českých a slovenských zoo za rok 2019
Zoologická zahrada Děčín-Pastýřská stěna, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2020 15.07.2020 10:00
TDS - Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXII
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.06.2020 22.06.2020 09:00
Nákup mobilních zábran EURO 3 včetně příslušenství
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2020 23.06.2020 00:00
Rámcová dohoda – opravy podlahových krytin a malování.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 29.06.2020 13:00
Zajištění TDS - investiční akce Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 13:00
Posun zastávky "Chodníky a VO podél I/13 - II.etapa"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.06.2020 10.06.2020 00:00
Zpracování PD – Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 29.06.2020 13:00
MŠ Tylova – udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2020 22.06.2020 13:00
Oprava střechy MŠ Jalůvčí
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 05.06.2020 10:00
Celoroční dodávka tiskovin
Zámek Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.06.2020 01.06.2020 09:00
Výměna nábytku v kabinetech
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 01.06.2020 10:00
Výměna oken ZŠ Školní, Děčín
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2020 11.06.2020 10:00
Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č. p. 1525 Děčín VI-Letná
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.05.2020
PD - MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna ZTI a změna užívání suterénu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 05.06.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016