Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka svahových tvárnic
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.07.2013 16.07.2013 10:00
Technické zajištění skalního bloku na p.p.č. 804/1 k.ú. Podmokly
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 05.07.2013 15.07.2013 09:00
Dodávka: Tisk 3 dílčích zakázek – letáky a publikace
Zámek Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2013 09.07.2013 12:00
Rozšíření kamerového systému - ul. Teplická č.p. 256 a 257, Děčín IX
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2013 08.07.2013 09:00
Oprava strojovny vzduchotechniky ve ŠJ Jungmannova ulice
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2013 12.06.2013 09:00
Průmyslový žehlič
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2013 28.06.2013 10:00
Oprava chodníku ul. Rudolfova na p.p.č. 710/1 k.ú. Bynov
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2013 10.06.2013 09:00
NÁKUP PÁNVE 05/2013
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2013 12.06.2013 10:00
Dočasné zajištění skalního masivu na p.p.č. 668, k.ú. Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2013 03.06.2013 09:00
Arboretum AR05-2/2013
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2013 27.05.2013 10:00
Revitalizace objektů DPS Přímá č.p. 397 a 398, Děčín XXXII – zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2013 20.05.2013 09:00
DDM Divišova 217/8, Děčín IV - stavební úpravy
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2013 24.04.2013 09:00
Dodávka služebních zbraní pro Městskou policii Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2013 22.04.2013 09:00
TABULE 03/2013
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2013 27.03.2013 10:00
Automatický závlahový systém
Zámek Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2013 15.03.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016